ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ΠΕ/ΤΕ Οικονομικού και ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ Διοικητικού με τις διατάξεις των άρθρων 74 ν. 4745/2020 και 175 ν. 4764/2020

Scroll to top